DIL - Lupus indukovaný léky

DIL je autoimunitní onemocnění, které se poněkud liší od klasického SLE. Tělo sice produkuje protilátky proti fosfolipidům, leukocytům, erytrocytům a destičkám. Ve většině případů ale nedochází ke tvorbě anti-dsDNA (Vencovský, Dostál).

DIL tvoří méně než 10 % diagnostikovaných případů lupusu. Na rozdíl od SLE je DIL častější u mužů než u žen (Rovenský).

Které léky mohou vyvolat DIL?

  • hydralazin (antihypertenzivum)
  • prokainamid (antiarytmikum)
  • isoniazid (antituberkulotikum)
  • hydantoináty (antikonvulsivum)
  • chlorpromazin (neuroleptikum)
  • metyldopa (adrenergikum)
  • D-penicilamin (užívaný k léčbě revmatických onemocnění)
  • interferon alfa (IFN-α)

Také byla popsána indukce SLE při terapii RA pomocí interferonu gama (IFN-γ).

K rozvoji SLE symptomů u opičího modelu vedlo i užívání výhonků vojtěšky. Ty obsahují aromatickou aminokyselinu L-canavanin a mají vysoce stimulační účinek.

Komentáře