Coombsův test

Coombsův test, též známý jako antiglobulinový test (AGT), je termín pro dva klinické krevní testy užívané v imunohematologii a imunologii.

Tyto testy jsou

  • přímý Coombsův test (též přímý antiglobulinový test)
  • nepřímý Coombsův test (nepřímý antiglobulinový test)

Použití

Přímý Coombsův test se užívá k odhalení protilátek či proteinů komplementu, které jsou navázány na povrch červených krvinek.

Nepřímý Coombsův test je užíván k prenatálnímu testování těhotných žen a k testování krve před krevní transfúzí.

Komentáře