Imunita - část čtvrtá

Jaké rozlišujeme imunodeficity

1.primární (vrozený) imunodeficit

2.sekundární (získaný) imunodeficit

Dosud bylo popsáno asi 60 druhů vrozených imunodeficitů. Léčba a prognóza závisí na druhu a tíži postižení. Využívají se antibiotika, antivirotika, antimykotika, imunosupresiva.

Nejčastější příčiny získaných imunodeficitů jsou

1.léky – imunosupresiva, cytostatika

2.malnutrice – alkoholismus, anorexie

3.věk – nedonošenci, staří lidé

4.nádorové choroby

5.závažná poranění – popáleniny, polytraumata

6.stavy po virových infekcích

7.AIDS

8.poškození imunity chronickým stresem a faktory zevního prostředí

Zdroj:

Bartůňková – Imunologie, minimum pro praxi

Komentáře