Biologická léčba u dětí s artritidou

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je systémové autoimunitní onemocnění dětí a mladistvých do 16 let, které vede k progresivním změnám, bolesti, únavě, deformitám a snížení pohyblivosti. Ještě před několika lety měli revmatologové k dispozici pouze tradiční „zbraně“ – nesteroidní antirevmatika (NSA) a necílenou imunosupresivní terapii. Od roku 2003 k nim přibyla moderní a účinná biologická léčba. Nejen o jejich výhodách hovořila na nedávném symposiu společnosti Pfizer pořádaném v Martinickém paláci v Praze MUDr. Dana Němcová, z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze.

Více informací najdete v článku na stránkách Medical Tribune.

Zdroj:

http://www.tribune.cz/…s-artritidou

Komentáře