Benlysta (belimumab)

Belimumab je lidská imunomodulační monoklonální protilátka. Dříve byl znám jako LymphoStat B. Jedná se o specifický inhibitor BLyS a upravuje činnost B-lymfocytů.

Melimubab prošel I. a II. fází výzkumu. III. fáze byl největší klinický výzkum (stále probíhá). Byly vybrány dvě skupiny pacientů.V jedné bylo 865 pacientů z 19 klinik ve 13 zemích, zejména v Asii, Jižní Americe a Evropě. Ve druhé skupině bylo 826 pacientů na 133 klinikách, v 19 zemích (zejména v Severní Americe a Evropě).

Při hodnocení byl brán v úvahu především SLE Index (snížení aktivity, žádné zhoršení onemocnění.....). Pacienti odpovídali v 52. týdnu léčby a dále pokračovali (nebo pokračují) 24 týdnů. Data budou zpracována do žádosti o licenci v USA a registraci v Evropě a v jiných zemích.

HGS a GSK (Glaxo Smith Kline) chtěli předložit marketingovou rozvahu v první polovině roku 2010, po projednání s regulačními orgány v USA, v Evropě a dalších regionech.

Zdroj: Open Journal of Medicine

Komentáře