Deprese a její léčba

Co je to deprese?

Deprese patří mezi psychické poruchy.

 • je to nepřetržitá porucha nálady
 • zasahuje do každodenního života
 • projevy – hluboký smutek, útlum plačtivost, ztráta pocitu životní radosti, pocit bezcennosti, ztráta zájmu o oblíbené činnosti, poruchy spánku, pocity úzkosti, pocity beznaděje
 • může být endogenní (vnitřní) nebo exogenní (reaktivní)
 • vznik deprese ovlivňuje dědičnost

Terapie

Mírnější příznaky mohou samy vymizet, ale trvá to poměrně dlouhou dobu. Pokud je využitá farmakoterapie a doplňková léčba (např. psychoterapie), doba se zkracuje. Kromě zmiňované farmakoterapie je vhodná „úprava prostředí“. To znamená snažit se odstranit zdroj stresu, nepřetěžovat se a podobně. Významně pomáhá spolupráce psychiatr – psycholog. Medikace by se měla podávat pouze po nezbytně dlouhou dobu (po dobu trvání příznaků). To je u samozřejmě individuální. U těžkých depresí zůstává udržovací dávka trvale.

Dělení antidepresiv (AD)

Tricyklická antidepresiva

 • nejstarší typ AD
 • zabraňují zpětnému vychytávání neurotransmiterů (serotoninu a dalších)
 • nežádoucí účinky patří zvýšená srdeční frekvence, ospalost, sucho v ústech, zácpa, retence moči, poruchy vidění, závratě, zmatenost
 • stále se používají u těžkých případů deprese
 • Anafranil, Tofranil aj.

MAOI (Monoamine oxidase inhibitors)

 • silná antidepresiva, která se předepisují, pokud nezaberou SSRI i tricyklická antidepresiva
 • zabraňují odbourávání neurotransmiterů dopaminu, serotoninu a noradrenalinu
 • nevýhoda – nesmí se užívat s některými léky a některými druhy jídla
 • Marplan, Nardil, Parnate aj.

SNRI (Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors)

 • inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu
 • novější formou antidepresiv s podobným působením jako MAOI
 • Pristiq, Effexor aj.

NRI (Norepinephrine (noradrenaline) reuptake inhibitors)

SARI (Serotonin Antagonists Reuptake Inhibitors)

SSRI (Selective serotonin reuptake inhibitors)

SSRI (Selective serotonin reuptake inhibitors)

 • selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu
 • nejčastěji předepisovaná antidepresiva
 • zvyšují množství serotoninu
 • mají nejméně nežádoucích účinků (většinou nežádoucí účinky vymizí po úpravě dávkování)
 • Paxil, Luvox, Zoloft, Celexa, Lexapro, Prozac, Luvox

Podrobnosti o některých AD

Cipralex

 • nejpoužívanější antidepresivum v ČR
 • účinná látka je escitalopram
 • escitalopram patří do skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (tyto přípravky zvyšují hladinu serotoninu v mozku a tím příznivě ovlivňují depresi)
 • Cipralex se používá k léčbě depresí a úzkostných poruch

Citalopram

 • patří do skupiny léků nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu
 • používá se k léčbě deprese a panické úzkostné poruchy

Itakem

 • účinná látka je escitalopram
 • patří do skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu
 • používá se k léčbě deprese, panické poruchy, úzkostné poruchy

Trittico

 • účinná látka je trazodonin
 • patří mezi antidepresiva tzv. třetí generace
 • používá se k léčbě depresí, při úzkosti, neklidu, poruchách spánku
 • má minimum nežádoucích účinků a lékových interakcí (proto vhodný i pro starší pacienty)

Apoparox

 • patří do skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání

serotoninu (SSRI)

 • používá se k léčbě depresí a úzkostných poruch u dospělých

Valdoxan

 • v ČR je dostupný od roku 2010
 • používá se k léčbě deprese u dospělých

Zoloft

 • patří do skupiny inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)
 • používají se k léčbě deprese, úzkostné poruchy nebo panické poruchy

Další léčiva

Atarax

 • anxiolytikum („uklidňovadlo“)
 • používá se k léčbě příznaků úzkosti u dospělých
 • při plánovaném testu na alergie nebo k prokázání astmatu je třeba Atarax minimálně pět dní před testem vysadit

Ravotril

 • patří mezi benzodiazepiny (látky se sedativním a hypnotickým účinkem)
 • používá se zejména k léčbě epilepsie a krátkodobé léčbě panické poruchy

Lexaurin

 • patří do skupiny benzodiazepinů (látky se sedativním a hypnotickým účinkem)
 • riziko vzniku závislosti na benzodiazepiny je při krátkodobém užívání a nízkých dávkách minimální
 • používá se zejména při úzkosti, napětí, podrážděnosti, poruchách spánku, při psychosomatických poruchách (bolesti hlavy nebo onemocnění kůže psychického původu)
 • není určen k samostatné léčbě deprese a psychotických onemocnění
 • léky, které ovlivňují centrální nervový systém (neuroleptika, antidepresiva, ostatní anxiolytika, hypnotika, analgetika, anestetika, sedativní antihistaminika) mohou zvyšovat zklidňující účinek Lexaurinu, proto při současném užívání těchto léků je třeba opatrnosti

Zolpidem

 • nebenzodiazepinové hypnotikum
 • používá se pro krátkodobou léčbu nespavosti
 • další obchodní značky – Hypnogen, Stillnox

UPOZORNĚNÍ: Současné užívání antidepresiv typu SSRI a rostlinných přípravků obsahujících třezalku tečkovanou může zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků.

Zdroj:

přednášky Mgr. Tvrdíkové

http://www.lexaurin.psychoweb.cz/

http://www.psychoweb.cz/…y-davkovani/

http://www.lundbeck.com/…g-ml_PIL.pdf

http://www.tribune.cz/…h-ordinacich

http://www.psychoweb.cz/…y-davkovani/

http://www.olecich.cz/…n/detail.php?…

http://www.lekarna.cz/…ret-30x75mg/

http://www.lekarna.cz/…obd-25x25mg/

http://www.lekarna.cz/…blety-89571/

http://pribalove-letaky.cz/rivotril

http://www.psychoweb.cz/…y-davkovani/

http://www.antidepresiva.info/index.php?…

Komentáře